QAYNAR XƏTT

 İMTAHANLARIN TƏŞKİLİNDƏ VƏ GEDİŞİNDƏ QARŞILAŞDIĞINIZ NÖQSANLAR, NEQATİV HALLARLA BAĞLI QAYNAR XƏTTƏ MÜRACİƏT ETMƏYİNİZ XAHİŞ OLUNUR.

Mob (Whatsapp): 055-656-56-24; 055-779-78-91                                   

E-MAIL: adau.imtahan@gmail.com; office@adau.edu.az