Anatomiya muzeyi

Anatomiya muzeyi-auditoriyası ötən əsrin 40-cı illərində Müseyib Əliyev tərəfindən yaradılmış, sonralar muzeydə eksponatların artırılması İsrayıl Abbasov, Rüstəm Rüstəmov, Adil Ramazanov tərəfindən davam etdirilmişdir. Muzeydə anatomiya fənninə dair dərslər keçirilir.
Anatomiya muzeyiAnatomiya muzeyiAnatomiya muzeyi
Anatomiya muzeyi
Anatomiya muzeyi
Anatomiya muzeyi
Anatomiya muzeyi
Anatomiya muzeyi
]Anatomiya muzeyi