ADAU-nun əsaslı kitabxanasına xarici dillərin tədrisi üçün yeni nəşrlər alınmışdır.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində (ADAU) xarici dillərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Son illərdə dillər kafedrasının maddi-texniki bazası və kadr potensialı xeyli gücləndirilmiş, beynəlxalq layihələr çərçivəsində tədris  vəsaitləri alınmışdır. Avropa  İttifaqı tərəfindən dəstəklənən və Azərbaycan Dillər Universitetinin koordinatorluğu ilə həyata keçirilən Peşəkar məqsədlər üçün xarici dillərin tədrisi adlı layihə çərçivəsində xarici ölkələrdə nəşr olunmuş 99 adda ingilis və alman dili dərslikləri alınmışdır. Həmin nəşrlər aşağıdakılardan ibarət olmaqla, onlardan universitetin professor-müəllim heyəti, doktorantlar, dissertantlar, magistrantlar və bakalavrlar istifadə edə bilərlər. Nəşrlərlə maraqlananlar universitetin əsaslı kitabxanasına müraciət edə bilərlər.

 

      

 

 

Kitabın adı

 1.  

Cambridge Academic English B1+ Intermediate Teacher's Book: An Integrated Skills Course for EAP

 1.  

Cambridge Academic English Intermediate Student's Book: An Integrated Skills Course for EAP

 1.  

Cambridge Academic English Upper Intermediate Student's Book: An Integrated Skills Course for EAP

 1.  

Cambridge English for Engineering Student's Book with Audio CDs (2)

 1.  

EAP essentials: A teacher's guide to principles and practice.

 1.  

EAP Now! English for Academic Purposes - Student Book

 1.  

EAP now! preliminary

 1.  

English for Banking in Higher Education Studies: Teacher's Book (English for Specific Academic Purposes): 1

 1.  

English for ICT Studies

 1.  

English for Professional Success

 1.  

Academic Listening Encounters

 1.  

English for Environmental Science in Higher Education Studies. Course Book with audio CDs

 1.  

Textbook of Environmental Studies for Undergraduate Courses

 1.  

Professional English in Use Engineering With Answers: Technical English for Professionals

 1.  

English for Academic Purposes (Oxford Handbooks for Language Teachers)

 1.  

Theory and Concepts of English for Academic Purposes

 1.  

Task-Based Language Teaching (Cambridge Language Teaching Library)

 1.  

Approaches and Methods in Language Teaching (Cambridge Language Teaching Library)

 1.  

Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching

 1.  

Teaching Languages to Young Learners (Cambridge Language Teaching Library)

 1.  

Teaching English to Young Learners

 1.  

How to Write Better Essays (Palgrave Study Skills)

 1.  

The Student Phrase Book: Vocabulary for Writing at University (Palgrave Study Skills)

 1.  

The Study Skills Handbook (Palgrave Study Skills)

 1.  

Teaching with Technology (Heinle Professional Series in Language Instruction. Vol. 1)

 1.  

Teaching English as a Second or Foreign Language, 4th edition

 1.  

The Handbook of Language Teaching

 1.  

Testing for Language Teachers (Cambridge Language Teaching Library)

 1.  

Classroom Management in Language Education (Research and Practice in Applied Linguistics)

 1.  

Materials Development in Language Teaching

 1.  

Assessing Listening

 1.  

Assessing Reading

 1.  

Assessing Speaking

 1.  

Assessing Vocabulary

 1.  

Assessing Writing

 1.  

The Q Book - Practicing Interrogatives In Reading, Speaking. And Writing

 1.  

Academic Encounters - The Natural World- Reading, Study Skills and Writing Teachers Manual

 1.  

Academic Listening Encounters: The Natural World Class Audio CDs (3): Listening, Note Taking, and Discussion (Academic Encounters)

 1.  

Academic Encounters: The Natural World 2 Book Set (Student's Reading Book and Student's Listening Book with Audio CD)

 1.  

Academic Listening Strategies

 1.  

Accessing Languages For Specific Purposes

 1.  

Business Basics Teacher's Book.

 1.  

Business Objectives Teacher's Book; PREINTERMEDIATE

 1.  

Business one:one Intermediate Teacher's book; INTERMEDIATE

 1.  

Business Result-advanced Student's Book;

 1.  

Business Result-elementary Student's Book;

 1.  

Effective Meetings; INTERMEDIATE

 1.  

English For Business Studies in Higher Education Course Book:

 1.  

English For Business Studies In Higher Education Teacher's Book:

 1.  

English for Business Studies: A course for EBS  Teacher's Book

 1.  

English for Business Studies: A course for EBS students book

 1.  

English For Language And Linguistics In Higher Education Studies Course Book;

 1.  

English For Management Studies In Higher Education Studies Course Book:

 1.  

Ideas And Options In English For Specific Purposes;

 1.  

International Business English: A Course in Communication Skills - Teacher's Book; INTERMEDIATE

 1.  

Transferable Academic Skills Kit (TASK): University Foundation Study: Boxed Set (12 Modules)

 1.  

Transferable Academic Skills Kit (TASK): University Foundation Study : Teacher's Book

 1.  

Developing Courses in English for Specific Purposes

 1.  

English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers (Cambridge Language Teaching library)

 1.  

Materials Evaluation and Design for Language Teaching

 1.  

Q Skills for Success Reading and Writing 1

 1.  

Q Skills for Success Reading and Writing 2

 1.  

Q Skills for Success Reading and Writing 3

 1.  

Q Skills for Success Reading and Writing 4

 1.  

Q Skills for Success Reading and Writing 5

 1.  

Q Skills for Success Listening and Speaking 1

 1.  

Q Skills for Success Listening and Speaking 2

 1.  

Q Skills for Success Listening and Speaking 3

 1.  

Q Skills for Success Listening and Speaking 4

 1.  

Q Skills for Success Listening and Speaking 5

 1.  

English File third edition: Pre-intermediate: Student's Book with iTutor

 1.  

English File third edition: Pre-intermediate: Workbook with key and iChecker

 1.  

English File third edition: Upper-intermediate: Student's Book with iTutor

 1.  

English File third edition: Upper-intermediate: Workbook with Key

 1.  

English File third edition: Intermediate: Student's Book with iTutor

 1.  

English File third edition: Intermediate: Workbook with key

 1.  

English File third edition: Elementary: Workbook with key and iChecker

 1.  

English File third edition: Elementary: Student's Book with iTutor

 1.  

English File: Advanced: Student's Book with iTutor

 1.  

English File third edition: Intermediate Plus: Student's Book with iTutor

 1.  

English File third edition: Intermediate Plus: Workbook with Key

 1.  

Oxford EAP: Pre-intermediate/B1: Student's Book and DVD-ROM

 1.  

Oxford EAP: Pre-intermediate/B1: Teacher's Book and DVD-ROM

 1.  

Oxford EAP: intermediate/B1+: Teacher's Book, DVD and Audio CD Pack

 1.  

Oxford EAP: lntermediate/Bl+: Student's Book and DVD-ROM Pack

 1.  

Oxford EAP: Upper-lntermediate/B2: Student's Book and DVD-ROM Pack

 1.  

Oxford EAP: Upper-lntermediate/B2: Teacher's Book and CD-ROM Pack

 1.  

Oxford EAP: Advanced/Cl: Student's Book and DVD-ROM Pack

 1.  

Oxford EAP: Advanced/Cl: Teacher's Book, DVD and Audio CD Pack (Oxford Eao Series)

 1.  

Abstract, Expose und Förderantrag

 1.  

Deutsch als Fremdsprache in der Arbeits und Berufswelt. Eine kommentierte Bibliographie berufsbezogener Lehr und Lernmaterialen

 1.  

Wissenshaftlich formulieren

 1.  

Duden. Das Ausspracheworterbuch

 1.  

Wissenshaftssprache Deutsch. Lesen, verstehen, schreiben. Ein Lehr und Arbeitsbuch

 1.  

Handbuch Fremdsprachenunterricht

 1.  

Langenscheidts Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprache. Buch und CD-ROM

 1.  

Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fur den Auslanderunterricht

 1.  

Grundstufengrammatik fur Deutsch als Fremdsprache. Erklarungen und Ubungen

 1.  

Fachsprachen (2 Auflage)