TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

İMTAHANLARIN TƏŞKİLİNDƏ VƏ GEDİŞİNDƏ QARŞILAŞDIĞINIZ NÖQSANLAR, NEQATİV HALLAR, ŞİKAYƏT VƏ TƏKLİFLƏRLƏ BAĞLI APELLYASİYA KOMİSSİYASINA MÜRACİƏT ETMƏYİNİZ XAHİŞ OLUNUR.

Müraciət TNİS - Elektron tələbə kabineti vasitəsi ilə onlayn qaydada edilməlidir!

TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!