ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasının iclası

08 sentyabr 2021-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclaslar

08 sentyabr 2021-ci il saat 11:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Elay Cəlal oğlu Zeynallının “Azərbaycan Respublikasında maliyyə hesabatları əsasında təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi” mövzusunda 5303.01– “Mühasibat uçotu” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir:

https://bit.ly/3xAtCrz

08 sentyabr 2021-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Günel İntızam qızı Cabbarovanın “Azərbaycan iqtisadiyyatinin investisiya cəlbediciliyinin artirilmasi istiqamətləri” mövzusunda 5308.01 – “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir:

https://bit.ly/3yBf5x3