Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis” kafedrasının müdiri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti


“Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis” kafedrasının müdiri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 15.11.2017-ci il tarixli 5/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq elan olunduğu gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.

Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel:(022) 266-00-56, 266-89-57.

İcraçılar: A.Hətəmov,
E.Zeynallı
022-256-03-53,
022-256-00-56