Aqronomluq, Baytarlıq və Aqromühəndislik üzrə təkmilləşdirmə kursları üçün məmnunluq sorğusu

https://forms.gle/H1vZP1ad7hvMcB2e7