ELMİ ŞURA

ELMİ ŞURANIN SƏDRİ:

ELMİ ŞURA
Qurbanov Zəfər Qəzənfər oğlu
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, dosent


ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ:

ELMİ ŞURA
Məlikov Əhməd Qulu oğlu
Tədris işləri üzrə prorektor, dosent, Elmi Şuranın sədr müaviniELMİ ŞURA
Azad Qənbər oğlu İBRAHİMOV
Elmi işlər üzrə prorektor, dosent


ELMİ ŞURA
Qasımova Aidə Zakir qızı
Tərbiyə işləri üzrə prorektor, dosent


ELMİ ŞURA
Məmmədov Səbuhi Nəbi oğlu
Elmi katib, dosent


ELMİ ŞURA
İsmayılov Məhərrəm Musa oğlu
Aqronomluq fakültəsinin dekanı,
dosent


ELMİ ŞURA
Xəlilov Xalıq Qurban oğlu
Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin dekanı,dosent


ELMİ ŞURA
Hüseynov Əfqan İsgəndər oğlu
Aqrotexnologiya fakültəsinin dekanı,
dosent


ELMİ ŞURA
Nəsibov Famil Nəsir oğlu
Baytarlıq təbabəti fakültəsinin dekanı,
professor


ELMİ ŞURA
Abdullayev Qənbər Qara oğlu
Zoomühəndislik fakültəsinin dekanı,
professor


ELMİ ŞURA
İslamov Təvəkgül Miriş oğlu
Mühəndislik fakültəsinin dekanı,
dosent


ELMİ ŞURA
Qasımov Asəf Məhərrəm oğlu
Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı,
dosent


ELMİ ŞURA
Əsgərov Əlöysət Əsgər oğlu
Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsinin dekanı,
dosent


ELMİ ŞURA
Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin
“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun direktoru, dosent


ELMİ ŞURA
Mustafayev Aqil Surxay oğlu
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Magistr hazırlığı mərkəzinin direktoru


ELMİ ŞURA
Zeynallı Elay Cəlal oğlu
Tədris şöbəsinin müdiri, i.e.f.d.


ELMİ ŞURA
Nəsirov Elçin Vaqif oğlu
Elm şöbəsinin müdiri, i.e.f.d.


ELMİ ŞURA
İsmayılov Abbas Hacı oğlu
Biotexnologiya mərkəzinin direktoru, dosent


ELMİ ŞURA
Əliyev İqbal Əli oğlu
Tədris-təcrübə təsərrüfatının müdiri, a.e.f.d.


ELMİ ŞURA
Bağırzadə Bəşir Nəsrəddin oğlu
Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri


ELMİ ŞURA
Hüseynov Arif Mirzə oğlu
Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu
Aqrokimya kafedrasının müdiri, professor


ELMİ ŞURA
Cəfərov Yaqub Məmmədəli oğlu
Bitki mühafizəsi kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Qazıyev Arif Tofiq oğlu
Biologiya kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu
Ümumi əkinçilik, genetika və
seleksiya kafedrasının professoru


ELMİ ŞURA
Həsənova Aynur Oruc qızı
Ümumi əkinçilik, genetika və
seleksiya kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Bəşirov Vüqar Vahid oğlu
Bitkiçilik kafedrasının dosenti


ELMİ ŞURA
Seyidov Allahverdi Kamil oğlu
Bağçılıq kafedrasının müdiri, b.e.d., dosent


ELMİ ŞURA
Bayramov Musa Əhməd oğlu
Ekologiya kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu
Qida məhsulları mühəndisliyi və
ekspertiza kafedrasının müdiri,
professor


ELMİ ŞURA
Həsənova Ülviyyə Məhəmməd qızı
Kimya kafedrasınin müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Xəlilov Bahəddin Məhərrəm oğlu
Yerquruluşu kafedrasının professoru


ELMİ ŞURA
Gəncəyev İlqar Fərhat oğlu
Terapiya, mamalıq və cərrahiyyə kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Əliyev Mirzə Mikayıl oğlu
Gigiyena və qida təhlükəsizliyi kafedrasının
müdiri, professor


ELMİ ŞURA
Tağıyev Arif Əlirza oğlu
Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya
kafedrasının müdiri, professor


ELMİ ŞURA
Nağıyeva Mahruh Mahmud qızı
Əczaçılıq kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Allahverdiyev Rafiq Bayram oğlu
Heyvandarlıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasının müdiri,dosent


ELMİ ŞURA
Turabov Urfan Turan oğlu
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və yemləndirilməsi kafedrasının müdiri,dosent


ELMİ ŞURA
Mustafayev Namiq Canəli oğlu
Balıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasının müdiri, b.e.d., dosent


ELMİ ŞURA
Məmmədov Nurəddin Nəcəf oğlu
Kənd təsərrüfatı texnikası və texniki servis kafedrasının professoru


ELMİ ŞURA
Əliyev Qurban İsa oğlu
Yerüstü nəqliyyat vasitələri və
texniki servis kafedrasının professoru


ELMİ ŞURA
Məmmədov Qabil Balakişi oğlu
Kənd təsərrüfatı texnikası və texniki servis kafedrasının professoru


ELMİ ŞURA
Zeynalov Eldar Cəlil oğlu
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Mirsalahov Mirnaib Mirqoca oğlu
Meliorasiya və hidrotexniki qurğular
kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Məmmədov Camaləddin Ələkbər oğlu
Texniki mexanika və qrafika
kafedrasının müdiri, professor


ELMİ ŞURA
Ələsgərov Zahir Əmir oğlu
Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya
kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Abbasov Ziyad Mehralı oğlu
Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma kafedrasının professoru


ELMİ ŞURA
Məmmədov Siyasət Zülfiqar oğlu
Energetika kafedrasinin müdiri,
dosent


ELMİ ŞURA
Yusibov Fəxrəddin Murad oğlu
Elektrik mühəndisliyi kafedrasının müdiri,dosent


ELMİ ŞURA
Həsənova Aidə Musa qızı
Dillər kafedrasinin müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Hüseynov Zakir Nəsib oğlu
İnformasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu
Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə
kafedrasının müdiri, professor


ELMİ ŞURA
Bayramov Azad Mustafa oğlu
İctimai fənlər kafedrasnın müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Mustafayeva Raminə Ramiz qızı
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasının
müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Hətəmov Anar Nizami oğlu
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasının dosenti


ELMİ ŞURA
Muxtarova Pərvin Elman qızı
Mühasibat uçotu və audit
kafedrasının müdiri,dosent


ELMİ ŞURA
Əmrahov Vahid Tofiq oğlu
Aqrobiznes və menecment kafedrasının müdiri, dosentELMİ ŞURA
Orucov Vüsal Məhərrəm oğlu
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri


ELMİ ŞURAELMİ ŞURAELMİ ŞURA