ELMİ ŞURA

ELMİ ŞURA
ELMİ ŞURANIN SƏDRİ:

ELMİ ŞURA
Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
Rektor, professor, sədrELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ:

ELMİ ŞURA
Hətəmov Anar Nizami oğlu
Tədris işləri üzrə prorektor,
dosent, şura sədrinin müavini

ELMİ ŞURA
Azad Qənbər oğlu İBRAHİMOV
Elmi işlər üzrə prorektor

ELMİ ŞURA
Məmmədov Səbuhi Nəbi oğlu
elmi katib, dosent


ELMİ ŞURA
Qasımova Aidə Zakir qızı
Tərbiyə işləri üzrə prorektor, dosent

ELMİ ŞURA
Vəliyev İlyas Əhməd oğlu
Təsərrüfat işləri üzrə prorektor,
dosent əvəzi

ELMİ ŞURA
İsmayılov Məhərrəm Musa oğlu
Aqronomluq fakültəsinin dekanı,
dosent

ELMİ ŞURA
Hüseynov Əfqan İsgəndər oğlu
Aqrotexnologiya fakültəsinin dekanı,
dosent

ELMİ ŞURA
Nəsibov Famil Nəsir oğlu
Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik
fakültəsinin dekanı, professor

ELMİ ŞURA
Məmmədov Camaləddin Ələkbər oğlu
Mühəndislik fakültəsinin dekanı,
professor

ELMİ ŞURA
Qasımov Asəf Məhərrəm oğlu
Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı,
dosent

ELMİ ŞURA
Əsgərov Əlöysət Əsgər oğlu
Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsinin dekanı,
dosent

ELMİ ŞURA
Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu
“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun direktoru, dosent

ELMİ ŞURAHacıyev Mahir Həmzə oğlu
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru,
heyvandarlıq və balıq məhsulları istehsalı texnologiyası
kafedrasının dosenti

ELMİ ŞURA
Mustafayev Aqil Surxay oğlu
Magistr hazırlığı mərkəzinin direktoru


ELMİ ŞURA
Zeynallı Elay Cəlal oğlu
Tədris şöbəsinin müdiri, assistent


ELMİ ŞURA
Cəfərov Namiq Sahib oğlu
Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri


ELMİ ŞURA
Hüseynov Arif Mirzə oğlu
Torpaqşünaslıq və aqrokimya
kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu
Ümumi əkinçilik, genetika və
seleksiya kafedrasının professoru

ELMİ ŞURA
Həsənova Aynur Oruc qızı
Ümumi əkinçilik, genetika və
seleksiya kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
İdrisov Hüseyn Əkbər oğlu
Bağçılıq kafedrasının müdiri,
dosent

ELMİ ŞURA
Qazıyev Arif Tofiq oğlu
Biologiya kafedrasının müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Məmmədov Qurban Yusif oğlu
Bitkiçilik və bitki mühafizəsi
kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Bəşirov Vüqar Vahid oğlu
Bitkiçilik və bitki mühafizəsi
kafedrasının dosenti

ELMİ ŞURAFətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu
Qida məhsulları mühəndisliyi və
ekspertiza kafedrasının müdiri,
professor

ELMİ ŞURA
Abbasova Tamara Yuri qızı
Kimya kafedrasının dosent əvəzi


ELMİ ŞURAAbdullayev Qənbər Qara oğlu
Zoomühəndislik fakültəsinin dekanı,
professor

ELMİ ŞURA
Əliyev Mirzə Mikayıl oğlu
Əczaçılıq və baytarlıq-sanitariya ekspertizası
kafedrasının müdiri, professor


ELMİ ŞURA
Abbasov Ramin Əlastan oğlu
Terapiya, mamalıq və cərrahiyyə
kafedrasının baş müəllimi

ELMİ ŞURA
Tağıyev Arif Əlirza oğlu
Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya
kafedrasının müdiri, professor əvəzi

ELMİ ŞURA
Adıgözəlova Dursun Miri qızı
Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya
kafedrasının dosenti

ELMİ ŞURA
Ələsgərov Zahir Əmir oğlu
Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya
kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Xəlilov Ramiz Talıb oğlu
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Nadirov Nazim Abbas oğlu
Kənd təsərrüfatı texnikası
kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Mirzalıyev Vaqif Adil oğlu
Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki
servis kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Əliyev Qurban İsa oğlu
Yerüstü nəqliyyat vasitələri və
texniki servis kafedrasının professoru

ELMİ ŞURA
Mirsalahov Mirnaib Mirqoca oğlu
Meliorasiya və hidrotexniki qurğular
kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Babayev Şahlar Mahmud oğlu
Texniki mex-a və qrafika kafedrasının
müdiri, t.e.d.dosent

ELMİ ŞURA
İsmayılov Nazim Köçəri oğlu
Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma
kafedrasının müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Məmmədov Siyasət Zülfiqar oğlu
Energetika kafedrasinin müdiri,
dosent

ELMİ ŞURA
Bağırzadə Mahir Manaf oğlu
Elektrik mühəndisliyi kafedrasının
müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Həsənova Aidə Musa qız
Dillər kafedrasinin müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu
Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə
kafedrasının müdiri, professor

ELMİ ŞURA
Salahov Elçin Arif oğlu
Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə
kafedrasının dosenti

ELMİ ŞURA
Bayramov Azad Mustafa oğlu
İctimai elmlər və multikulturalizm
kafedrasnın müdiri, dosent

ELMİ ŞURA
Aslanov Elgün Məmmədəli oğlu
İctimai elmlər və multikulturalizm
kafedrasının dosent əvəzi

ELMİ ŞURA
Mustafayeva Raminə Ramiz qızı
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasının
müdiri, dosent


ELMİ ŞURA
Muxtarova Pərvin Elman qızı
Mühasibat uçotu və audit
kafedrasının müdiri,dosent


ELMİ ŞURA
Şəfiyev İsa Heydər oğlu
Mühasibat uçotu və audit
kafedrasının baş müəllimi

ELMİ ŞURA
Qəhrəmanov Əlif Niyazalı oğlu
Marketinq kafedrasının baş müəllimi

ELMİ ŞURA
Orucov Vüsal Məhərrəm oğlu
Universitet Həmkarlar İttifaqı
Komitəsinin sədri

ELMİ ŞURA
Tağızadə Cahid Şükür oğlu
Universitet Tələbə Həmkarlar İttifaqı
Komitəsinin sədri

ELMİ ŞURA
Muradzadə Orxan Əfqan oğlu
Universitet Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri

ELMİ ŞURA
Məmmədov Ələkbər Cəlal oğlu
sahibkar
ELMİ ŞURAELMİ ŞURAELMİ ŞURA