Aqronomluq fakültəsi

Cəmalə Əhmədova

Böyük laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,  Torpaqşünaslıq və aqroimya kafedrasının böyük laborantı

Mob. Tel : 

Doğum tarixi

4 aprel 1971- ci il

Təhsili

1989-1993 – Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstutunun indiki ( ADAU ) Aqronomluq fakültəsinin Aqronomluq ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsi

Əmək fəaliyyəti

2001- hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasının böyük  laborantı.