Aqronomluq fakültəsi

Sevinc Musayeva

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin, Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assitenti

Mobil telefon

İş tel: 022 266 28 03

e-mail: musayeva1sevinc@gmail.com

Doğum tarixi:

16 avqust 1986-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2007-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının

(Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) aqronomluq fakültəsini

bakalavr, 2009-cu ildə isə magistr pilləsini

(fərqlənmə diplomu) bitirib.

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2009-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının

(Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) aqronomluq fakültəsini

bakalavr (fərqlənmə diplomu), 2011-ci ildə isə magistr pilləsini

(fərqlənmə diplomu) bitirib.

2013-cü ildən hal-hazıra Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının doktorantı

Əmək fəaliyyəti

2010–cü ildən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar

Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında

assistent

2009 -cu ildən 2010 – cu ilədək Azərbaycan Dövlət Aqrar

Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının

“Taxıl və paxlalı bitkilər” sahəvi laboratoriyasında elmi işçi.

Apardığı dərslər

Genetika, Seleksiya və toxumçuluq

Tədqiqat sahəsi

“Buğda genefondunun bəzi numunələrinin genomlarının təhlili”

Beynəlxalq treyninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər

Məqalələr

“Toxumçuluğun ekoloji əsasları”, Elmi məqalə Magistrantların IX Respublika Elmi Konfransı, Sumqayıt 2009. Səh. 206-207

“Tetroploid buğda növlərinin genefondu və seleksiya əhəmiyyəti”, Elmi məqalə, Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri, Elmi-praktik konfrans. Gəncə 2010. Səh.14

“Taxıl bitkiləri genefondunun bəzi formalarının genetiki təhlili”, Elmi məqalə, ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2011, №3