Aqronomluq fakültəsi

Sima Həsənova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Mob.tel  055-843-44-54  

İş tel –022-266-81-49

e. mail . sima1982h@mail.ru

Doğum tarixi

09 oktyabr 1982

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

Bakalavr -2003 –ci ildə    istiqamət Ekologiya və təbiətdən istifadə ixtisas Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

Magistr -2005-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası  istiqamət Ekologiya və təbiətdən istifadə ixtisas Torpaqların  meliorasiyası

Doktorant - 2013 –cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrası

Əmək fəaliyyəti

2013–hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Ekologiya,  Yerüstü ekosistem və onun mühafizəsi, Yaşıllaşdırma , bağ və park təsərrüfatı, Meşəmeliorasiyası, meşəqruluşu, tətbiqi ekologiya, insan ətraf mühit və davamlı inkişaf

Elmi yeniliyi

“Gəncə şəhər çirkab suları ilə suvarılan əkin sahələrinin eko –bioloji  vəziyyəti”

 Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Gəncə basar

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərlər

Məqalələr

2004  - “Tullantı kanalizasiya suları əlavə su mənbəyidir”

2015 - “Gəncə şəhər çirkab sularının Samux rayonu ərazisində becərilən bitkilərə təsiri”

2016- Влияние сточных вод на морфо-анатомическую структуру листа винограда Vitis vinifera

2017- Gəncə ətrafı sularının evtroflaşmasının ekoloji və sanitar gigiyena nəticələri

2018-“Gəncə şəhər çirkab suları ilə suvarılan dənli bitkilərin ekobioloji vəziyyəti

2018- “Qərb bölgəsi meşələrində antropogen təsirlərin fəsadları

2018- Çirkab suları ilə suvarılan beta vulqaris bitkisinin quruluş xüsusiyyətlərində baş verən dəyişkənliklər.

2019- Qlobal istiləşmə əsrin problemidir

2019- Об основах математической биологии в настоящее время