Aqronomluq fakültəsi

Sahib Əşrəfov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel  055-513-46-66  

İş tel –022-266-81-49

e. mail                       

Doğum tarixi  01 iyul 1960

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

Ali -1986 –ci ildə    Sankpeterburq (Leninqrand) Meşə Texniki Akademiyası

elmi dərəcəsi 

Əmək fəaliyyəti

2013 cu ildən –hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavr pilləsi – Oduncaqşünaslıq və əmtəəşünaslıq, Meşə istismarı

Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərlər

Məqalələr

  1. Динамика лесного фонда Азербайджана
  2. Azərbaycan meşələrinə təbii yayılan cır meyvəli ağac və kollar ərzaq təminatının başlıca  bazasına çevrilə bilər
  3. Об основах математической биологии в настоящее время
  4. Suvarma və gübrə normalarının tətbiqinin qarışıq əkilən arpa ilə yoncanın kök kütləsinə, kimyəvi tərkibinə və qida maddələrinin miqdarına təsiri