Aqronomluq fakültəsi

Rəna Həsənova

Baş laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Ekologiya  

mühəndisliyi və meşəçilik” kafedrasında baş laborant .

Mob:

İş tel: - 022-256-81-49

e.mail- ---------------

Doğum tarixi

31 may 1976

Təhsili

Ali

1994-cü ildə Gəncə Elm-Təhsil Mərkəzi Azərbaycan Aqrar    

 Ekologiya İnstitutunun ekologiya fakültəsinə daxil olmuş və   

 1999-cu ildə həmin fakültənin  “Ekologiya və təbiətdən      istifadə”    

    ixtisası üzrə bitirmişdir. (diplom  A№035105)

 2008-2009-cu il müddətində “Gənc Liderlər“ Təhsil, Təlim və      İnkişaf ictimai birliyi “Qadın Reabilitasiya Mərkəzi” GL”TTİB-nin  nəzdində yaranmış kompyuter kursunu bitirmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti:

1994-1996-cı ildə Gənclər və İdman İdarəsində “Təşəbbüs Gənclər Mərkəzin”də çalışmışam.

23 yanvar 1997-ci ildə Azərbaycan dili və xarici dillər kafedrasına laborant vəzifəsinə təyin olunmuşam.

28 mart 2001-ci ildə Azərbaycan dili və xarici dillər kafedrasına baş laborant vəzifəsinə irəli sürülmüşəm.

02 fevral 2007-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Ekologiya mühəndisliyi və meşəçilik” kafedrasında  baş laborant vəzifəsində  çalışıram.

2009-cu ildə “İlin laborantı” adı mükafatı almışam.

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

09-13 noyabr 2004-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində “İstehsal İqtisadiyyatının Əsasları” seminarında iştirak etmişəm.

 

24-28 yanvar 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində “İstehsal İqtisadiyyatı və Təsərrüfat Planlaşdırılmasına Giriş” seminarında iştirak etmişəm.

06 sentyabr 2005-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası “Vayenştefan- Trisdorf Universiteti” Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində “Aqrar Menecment” ixtisasartırma kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmişəm və sertifikat almışam. (Gəncə, 06.09.2005-ci il tarixli Azərb.Respublikası Nəhsil nazirliyinin və Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının möhürü və Məmmədtağı Cəfərovun imzası ilə)