Aqronomluq fakültəsi

AQRONOMLUQ FAKÜLTƏSİ ƏYANİ TƏHSİL FORMASININ BURAXILIŞ KURS TƏLƏBƏRİNİN DİPLOM İŞLƏRİNİN MÖVZULARI VƏ RƏHBƏRLƏRİ