Aqronomluq fakültəsi

Rəsmiyyə Kərimova

Assistent