Aqronomluq fakültəsi

Aybəniz Hüseynova

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistenti

Iş tel: 02569807

Doğum tarixi

01 oktyabr 1969-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1998-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında laborant vəzifəsinə qəbul olunub.

1998-cü ildə  AKTA-da Aqronomluq ixtisasına qəbul olunub.

2003-cü il AKTA-nın bakalavr dərəcəsi verilib.

2003-cü ildə - magistraturaya  qəbul olunub.

2006-cı ildə - Aqronomluq istiqamətinin Kənd Təsərrüfatı bitkilərinin genetikası ixtisasını fərqlənmə ilə bitirib.

2012-ci ildə ADAU  “Biologiya” kafedrası üzrə Fəlsəfə doktorluğuna qəbul olunub.  

Məqalələr

  1. “Azərbaycan florasında üçyarpaqlı yonca cinsi (Trifolium L. S., fabaceae lindl)”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Elmi Əsərləri (IV cild) Bakı-2012  Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların materialları. Bakı- 2013. 1 cild.
  2. AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəz.  2013.Yonca bitkisinin (Medicago savita) aqrobioloji  xüsusiyyətləri və qidalılıq dəyərinin öyrənilməsi.
  3. Физико-химическая сущность солонцеобразования в условях Азербайджанской республики №3 (78) 2014 «8-ая «анапа -2014»
  4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Bakı “ELM” Cild 69.№3, səh.89-93 (2014)
  5. Azərbaycan Aqrar Elmi. Azərbaycanın qərb bölgəsində yayılmış bəzi üçyarpaq yonca növlərin tədqiq i. 2014. (cild-2)
  6. Azərbaycan Aqrar Elmi. Trifolium. Amoria repens-Sürünən  ağ çəmən yoncası. 2014. (cilid-4)
  7. Beynəlxalq  elmi-praktik konfransın materialları. III-cild. Trifolium L. Chryssaspis canescens  willd.-Üç yarpaq yonca növünün bəzi morfoloji-anatomik  xüsusiyyətləri.
  8. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi-praktik konfrans. I hissə. Trifolium L.Chrysaspis Campestris (Schreb)-çəmən yoncası

Elmi yenilik.

 “Azərbaycanın qərb bölgəsində yayılan üçyarpaq yonca (Trifolium L, Fabacea Lindl) növlərinin müqayisəli anatomik tədqiqi və taksonomiyası.