Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Son Elanlar

AQROBİZNES VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ ƏYANİ TƏHSİL FORMASININ BURAXILIŞ KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN DİPLOM İŞLƏRİNİN MÖVZULARI VƏ RƏHBƏRLƏRİ

02.03.2016

“İslam iqtisadiyyatı, islam maliyyələşməsi və bankçılığı” nominasiyası üzrə müsabiqə

31.10.2016

Varşava Təbiət Elmləri Universitetində olan macəraya start verildi

28.10.2016

Kafedra müdiri vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə

28.11.2016

İMTAHANLARDA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN İŞTİRAK ETMƏYƏN TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

06.06.2017

“Milli Qurtuluş Günü”nə həsr olunan “Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurucusudur” mövzusunda tələbələr arasında inşa yazı müsabiqəsi

07.06.2017