Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Təranə Əliyeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel: 

İş tel: + 994 22 2569453

Doğum tarixi

1964 – ci il 14 avqust

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1982 – ci ildə AKTİ- nin iqtisadiyyat fakültəsinə daxil olub, 1987 – ci ildə həmin institutu bitirib, “Kənd təsərrüfatının təşkilinin iqtisadçı – təşkilatçısı” ixtisasına yiyələnmişəm.

Əmək fəaliyyəti

1987-ci ildə təyinatla Daşkəsən rayonu Səməd Vurğun sovxozunda mühasib vəzifəsində işə başlamışam.

1992 – ci ildən Maliyyə və İqtisadi nəzəriyyə kafedrasında assistent vəzifəsində, 2003-cü ildən isə hal hazırkı vaxtadək baş müəllimə vəzifəsində çalışıram.

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Maliyyə”, “Sığorta”, “Vergilər və vergitutma”

Bank işi

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatı.

Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin maliyyə təminatı

MƏQALƏLƏR

 1. Statistika \ rus bölmə\

 (İMKE və marketinqi) Proqram Gəncə, ADAU-nun mətbəəsi 2011 22 səh Dos. Əliyev  B.M.B/m Əliyeva T. E.

 1. Statistika \ rus bölmə\\ Dün.iqt.,iqtisadiyyat ixtisası üçün proqram Gəncə, ADAU- 2011 12 səh. Dos. Əliyev  B.M.

   B/m Əliyeva T. E.

 1. Финансы, кредит и банковскоедело      proqram         Gəncə , ADAU- 2011 16 səh.Prof. Həsənov H. H.

     B/m Əliyeva T. E.

 1. Налоги и налогообложение         proqram         Gəncə , ADAU- 2011 11 səh. Prof. Hüseynov M.C.B/m Əliyeva T. E.
 2. Diplom işinin yerinə yetirliməsinə dair Metodiki vəsait Gəncə-ADAU- 2014-  çap ərəfəsində 30 səh.Prof. Hüseynov M.C.

 B/m Nəbiyeva Ş.N.B/m Əliyeva T. E.

 1. İnformasiya –Kommunikasiya texnologiyalarının kənd təsərrüfatında tətbiqinin iqtisadi səmərəsi Məqalə Gəncə , ADAU- 2014  2 səh.Dos. Babayev V.A.B/m Əliyeva T. E.
 2. Банковскоедело Proqram Gəncə, ADAU-nun mətbəəsi 2014 çap ərəfəsində 10 səh Prof. Hüseynov M.C.B/m ƏliyevaT.E.
 3. Müasir şəraitdə aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması yolları. Məqalə Gəncə , ADAU- 2014 çap ərəfəsində 2 səh.B/m Əliyeva T. E.
 4. СовременноесостояниестраховогорынкаАзербайджана.  Elmı-Məqalə  V международная научно-практическая конференция«Наука сегодня»(Россия, Вологда, 24 октября 2014 г.) сборник отправлено почтой 5 səh. B/m Əliyeva T. E.F.e.d.Həsənov.A.A.
 5. 10. Банковская система Азербайджана И пути ее совершенствования   Elmı-Məqalə  XXXIII «Наука сегодня»(Россия, Вологда, 24 октября 2014 г.) сборник отправлено почтой 5 səh. B/m Əliyeva T. E.F.e.d.Həsənov.A.A.
 6. 11.  Международная заочная научно-практическая конференция “Научная дискуссия: вопросы экономики и управления”.  çapərəfəsində   6səh   B/m Əliyeva T. E.