Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Bəsti Novruzova

Baş müəllim

ADAU – nun baş müəllimi

Mob.tel:  070- 257-26- 47

İş tel : 022-256 – 94 – 53

Doğum tarixi

1954 – ci il 23 avqust

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1971-ci ildə Bakı Maliyyə-kredit texnikomuna daxil olub, 1973-cü ildə həmin texnikomu bitirmişəm. 1979 – cu ildə AKTİ- nin iqtisadiyyat fakültəsinə daxil olub, 1984 – cü ildə həmin institutu bitirib, “Kənd təsərrüfatının təşkilinin iqtisadçı – təşkilatçısı” ixtisasına yiyələnmişəm.

Əmək fəaliyyəti

1973-cü ildə UUPAzOS – da mühasib vəzifəsində işə başlamışam. 1976 – cı ildən 1990-cı ilədək Xanlar Mexaniki Zavodunda mühasib və baş iqtisadçı vəzifələrində çalışmışam.

1990-cı ildən 1993-cü ilədək Kirobabad DO Restoranında baş iqtisadçı vəzifəsində işləmişəm.

1995 – ci ildən 1998-ci ilədək Dağıstan San-Marino İnstitutunun Gəncə filialında assistent, 1998-ci ildən hal hazırkı vaxtadək ADAU-nun Aqrar İqtisadiyyat fakültəsinin Maliyyə və İqtisadi nəzəriyyə kafedrasında əvvəl assistent, 2004-cü ildən isə baş müəllim vəzifəsində çalışıram.

APARDIĞI DƏRSLƏR

Bakalavr – Maliyyə, Maliyyə pul tədavülü və kredit, Beynəlxalq birjalar, Kənd təsərrüfatı maliyyəsi., Büdcə sistemi .

DƏRSLİK

“Bazar münasibətləri şəraitində sahibkarlığın əsasları” Gəncə - 1998  3 ç.v

MƏQALƏLƏR

1.Maliyyə, pul tədavülü və kredit.

“Bazar münasibətləri şəraitində sahibkarlığın əsasları” Gəncə 1998. Aqrar sahədə biznes  planlaşdırılmasının xüsusiyyətləri

Zootexniya -Bakı -1999, Səh 88-91

2. Statistika İqtisadi amillərdən istifadə məsələləri Azərbaycan iqtisadiyyatı problemlər, perspektivlər Bakı-elm-2002 , Səh 42-43

 

3.Pul və banklar Kənd təsərrüfatında vergi məsələlərinə dair Azərbaycan iqtisadiyyatı problemlər, perspektivlər Bakı-elm-2002. Səh 124-125

 

4.Kənd təsərrüfatı statistikası Sahibkarlıq fəaliyyətində vergi tutmalar AKTA-1975 Gəncə -2004, Səh 61-63

 

5.Beynəlxalq birjalar Azərbaycanda vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi. Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2005, səh 165-167

6.Beynəlxalq vergitutma “ofşar” mexanizmlərinin tətbiqi Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2005. Səh 226-229

7.Nağdsız hesablaşmaların təşkilinin təkmilləşdirilməsi Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2006. Səh 56-59

8. Dənli bitkilərin məhsuldarlığının indeks təhlili. Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2007. Səh 88-90

9. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində nağdsız hesablaşmaların təşkili. Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2007 Səh 126-127

10. Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması. Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2007. Səh 127-128

11.Sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyə-kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi. Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2009 Səh 118-120

12.Maliyyə nəticələrinin uçotu və təhlilinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması. Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2009. Səh 120-121

13. Bank işinin yaranması və inkişaf tarixi. Fundamental, humanitar və tətbiqi elmlərin innovasiyaları bakalavr və magistrantların  ümumşəhər konfransı. Gəncə, 2010. Səh

14.İnflyasiya tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri. Fundamental, humanitar və tətbiqi elmlərin innovasiyaları bakalavr magistrantları ümumşəhər konfransı. Noyabr, 2010. Səh

15.Aqrar istehsalın Artırılması ehtiyatlarının müəyyən edilməsi. ADAU-nun elmi əsərlər toplusu. Gəncə, 2010 Səh

16.Aqrar istehsalın artırılması ehtiyatlarının müyyən edilməsi ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2010. Səh 100-102

17.Aqrar sahənin davamlı inkişafının əsas istiqamətləri Beynəlxalq elmi – praktik konfransın tezisləri Gəncə - 2011., səh.254-255

18.Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri AMEA, ADAU. Xəbərlər məcmusu İqtisadiyyat Gəncə 2012 Səh.45-48

19.Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin pul vəsaitlərinin və hesablaşmalarının təşkili  ADAU–nun Elmi - əsərləri Gəncə 2013., səh.139,141

20.Aqrar bölmənin maliyyə resurslarının formalaşmasının əsasları ADAU –nun Elmi_ əsərləri Gəncə 2014., səh 124- 125

21.Müəsissənin maliyyə siyasəti və onun hazırlanması üsulları ADAU – nun Elmi - əsərlər Gəncə - 2015 səh 357- 341