Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Maarifə Məmmədova

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının  laborantı

Mob.tel: 

Iş.tel.      022 256 94 21

e-mail: mamedova.maarifa@outlook.com

Doğum tarixi :

18 may  1976-cı il

 

 Tehsili

 

1999-cu ildə S.Ağamalıoğlu adına  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (hazırki ADAU)  “ Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”  ixtisasınının bakalavriat  səviyyəsini bitirmişdir

2014- cü ildən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “ İstehsalat  və xidəməti sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə magistrlik səviyyəsində təhsil alır

 

 Əmək fəaliyyəti

 

2012-hazıradək –Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universitetinin  Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı  kafedrasının laborantı

 

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

 

         “Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının zəruriliyi məsələləri “  Ümummilli lider Heydər  Əliyevin anadan olmasının  92-ci ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı İli  ” elan edilməsinə  həsr olunmuş bakalavriat və magistrantların   elmi-paktik  konfransı

 

“Daxili ərzaq bazarının qorunmasında rəqabətə davamlı məhsul istehsalının rolu” Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası mövzusunda respublika elmi konfransı      Mingəçevir Dövlət Universiteti-2015