Təhsil haqqı və xərclər

Sıra No

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Cəmi

Dövlət sifarişi və ödənişli

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manatla)

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

Digər (ingilis)  bölmə

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

050402

Mühasibat uçotu və audit

60

45

15

 

 

 

 

1500

1200

2

050403

Maliyyə

60

45

15

 

 

 

 

1500

1200

3

050404

İqtisadiyyat

90

45

15

15

 

15

 

1500

1200

4

050407

Menecment

45

30

15

 

 

 

 

1500

1200

5

050407

Menecment (alman proqramı)

30

30

 

 

 

 

 

1500

 

6

050408

Marketinq

45

30

15

 

 

 

 

1500

 

7

050409

Biznesin idarə edilməsi

75

45

15

15

 

 

 

1500

1200

8

050505

Biologiya

15

15

 

 

 

 

 

1200

1000

9

050510

Ekologiya

60

45

15

 

 

 

 

1200

1000

10

050608

Elektroenergetika mühəndisliyi

60

30

15

15

 

 

 

1200

1000

11

050612

Maşın mühəndisliyi

45

30

15

 

 

 

 

1200

 

12

050622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

45

30

15

 

 

 

 

1200

1000

13

050626

Elektrik mühəndisliyi

60

45

15

 

 

 

 

1200

1000

14

050628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

30

30

 

 

 

 

 

1200

1000

15

050631

Kompüter mühəndisliyi

30

30

 

 

 

 

 

1200

1000

16

050632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

60

30

15

15

 

 

 

1200

1000

17

050637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

45

30

15

 

 

 

 

1200

 

18

050642

Qida məhsulları mühəndisliyi

30

30

 

 

 

 

 

1200

1000

19

050644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

45

15

15

15

 

 

 

1200

1000

20

050647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

30

30

 

 

 

 

 

1200

1000

21

050649

Ekologiya mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1200

 

22

050701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

60

45

15

 

 

 

 

1200

1000

23

050702

Aqronomluq

75

45

15

15

 

 

 

1200

1000

24

050703

Zootexnik

45

30

15

 

 

 

 

1200

1000

25

050704

Baytarlıq

60

45

 

15

 

 

 

1200

 

26

050705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

60

45

15

 

 

 

 

1500

1200

27

050706

Aqromühəndislik

90

60

15

15

 

 

 

1200

1000

28

050707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

45

30

15

 

 

 

 

1200

1000

29

050708

Meşəçilik

45

30

15

 

 

 

 

1200

1000

30

050709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

30

30

 

 

 

 

 

1200

 

31

050806

Əczaçılıq

75

60

 

15

 

 

 

1200