Qiyabi təhsil

Qiyabi təhsil

2023/2024-cü tədris ilində bakalavriat səviyyəsində qiyabi təhsil forması tələbələrinin məşğələ, laboratoriya-imtahan sessiyalarının, Buraxılış Yekun Dövlət Attestasiyasının keçirilməsi müddətləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmişdir:

I çağırış, 2023-cü il

V kurslar sentyabrın 18-dən oktyabrın 7-dək;
I kurslar oktyabrın 9-dan 28-dək;
II kurslar oktyabrın 30-dan noyabrın 18-dək;
III kurslar noyabrın 20-dən dekabrın 09-dək;
IV kurslar dekabrın 04-dən 23-dək.

II çağırış, 2024-cü il

V kurslar fevralın 19-dan martın 09-dək;
I kurslar fevralın 26-dən martın 16-dək;
II kurslar martın 27-dən aprelin 16-dək;
III kurslar aprelin 15-dən mayın 04-dək;
IV kurslar mayın 06-dən 25-dək.

Diplomqabağı ixtisas təcrübəsi: 2024-cü il aprelin 01-dən 27-dək.
Buraxılış Yekun Dövlət Attestasiyası: 2024-cü il iyunun 24-dən iyulun 05-dək.
Sosial şəbəkələrdə paylaş: