Zəfər Qəzənfər oğlu QURBANOV

ÜMUMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR, REKTOR VƏZİFƏSİNİ İCRA EDƏN

Azad Qənbər oğlu İBRAHİMOV

ELMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

Aida Zakir qızı QASIMOVA

TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR