Layihələr

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant müsabiqələrinin layihələri

1.Üzümün başlıca xəstəlik törədiciləri - Oidium (Uncinula necator) və Mildyunun (Plasmopara viticola) erkən diaqnostikasının təşkilində DNT əsaslı texnologiyanın tətbiqi (50,000 manat)

2.“Azərbaycanın Qərb bölgəsində meyvə-tərəvəz bitki genetik ehtiyatlarının müəyyən ləşdirilməsi və səmərəli istifadənin təşkili” ( 50,000 manat)

3.Aqrar istehsal strukturunun diversifika­siyasının iqtisadi əsaslandırılması (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun misalında) ( 65,000 manat)

4. “Günəbaxan odlucası misalında bitki zərərvericilərinin ölümünə və çoxalmasına qida amili kimi protein və yağların təsirinin tədqiqi” layihəsi (9000 manat)

5.“Gəncə bölgəsində istehsal olunan ağ pendirlərdə mikrobioloji araşdırmalar (Listeria Monocytogenes izolyasiyası və identifikasiyası)” Türkiyə, Ankara (8500 manat)

6.“Goranboy rayonunda müqayisəli üstünlüyə malik kənd təsərrüfatı sahələrinin iqtisadi əsaslandırılması” (4000 manat)

Beynəlxalq layihələr

Layihənin adı Ölkə
DEULA/ Nienburg (xaricdə kənd təsərrüfatı müəs­si­sə­lərində təcrübə keçmənin təşkili və həyata keçirməsi) Almaniya
LOGO (Şərqi Avropa ilə Kənd Təsərrüfatı və Ekoloji Müvazinət təşkilatı) Almaniya
«Kənd Təsərrüfatı və əlaqədar elmlər üzrə Azərbaycan və Norveç arasında akademik əməkdaşlıqların müəyyən edilməsi və inkişafı» Norveç
Erasmus Mundus Xarici Əməkdaşlıq Pəncərəsi Lot 5 layihəsi Yunanıstan
ConFlu Tech (Borstel Tədqiqat Mərkəzi) Almaniya
Tempus Layihəsi – İnnovasiyaların İstehsalata Ötürülməsində Universitetlərin Rolunun Gücləndirilməsi Leypsiq universiteti