Doktorantura və dissertantura

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları

Ixtisasın kodu İxtisasın adı
3103.08 Meyvəçilik və üzümçülük
3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası
2411.01 İnsan və heyvan fiziologiyası
3103.07 Bitkiçilik
2417.01 Botanika
2411.02 Bitki fiziologiyası
2426.01 Ekologiya (elm sahələri üzrə)
3103.01 Ümumi əkinçilik
3102.01 Aqromühəndislik
5312.01 Sahə iqtisadiyyatı
5308.01 Ümumi iqtisadiyyat
5304.01 İqtisadi fəaliyyət növləri
5310.01 Dünya iqtisadiyyatı
5303.01 Mühasibat uçotu
3103.04 Seleksiya və toxumçuluq
2409.01 Genetika
2511.01 Torpaqşünaslıq
3101.01 Aqrokimya
3106.01 Meşəçilik, meşəquruluşu və meşə taksasiyası
3103.06 Bitkilərin mühafizəsi
3209.01 Farmakologiya, klinik farmakologiya
3400.01 Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili
3109.01 Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobi­ologiyası, virusolo­gi­ya­sı, epizootolo­giyası, miko­to­ksikologiya ilə mikologiyası və immunolo­giyası
3109.01 Baytarlıq elmləri (Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patalogiyası və morfologiyası)
3109.01 Baytarlıq elmləri (Baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası)
3109.01 Baytarlıq elmləri (Baytarlıq cərrahlığı)
3400.02 Əczaçılıq kimyası, farmakoq­no­ziya
3109.01 Baytarlıqelmləri (baytarlıq sani­tariyası, zoogigiyena və bay­tarlıq-sanitar ekspertizası)
3110.03 Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası
3110.01 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması
3317.01 Avtomobiltexnikası
2391.01 Ekoloji kimya
3108.01 Fitopatologiya
3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi
3103.10 Subtropik bitkilər
2413.01 Entomologiya
2414.01 Mikrobiologiya
2528.01 Yerquruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi
3103.09 Tərəvəzçilik
2406.01 Biofizika
2425.01 İxtiologiya