Yekun attestasiyanın təşkili ilə bağlı tələbə sorğusu

Sorğu ADAU-nun keyfiyyət siyasətinə və "2021-2025-ci illər üzrə İnkişaf Strategiyası"na uyğun olaraq təhsilin keyifiyyətinə əsas maraqlı tərəflərdən biri kimi tələbələrin fikirlərinin öyrənilməsi məqsədi ilə Keyfiyyət Təminatı və Strateji İnkişaf şöbəsi tərəfdən təşkil edilmişdir. Sorğu Yekun attestasiyanın təşkilini analiz etmək üçün ADAU-nun buraxılış kurs tələbələri arasında keçirilir. Sorğu anonimdir və yalnız ADAU-nun daxili keyfiyyət təminatının monitorinqi məqsədləri üçün istifadə olunacaqdır.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRKoIxy-JEqfi4YZ6WPjme_srj3TIhxEj0yni4fLGZdUQk1XMjNLVlpNUlBaMENNMkM1OFpQV0ZJOS4u