ICPRS 2. ULUSLARARASI PANDEMİLER VE KÜRESEL ETKİLERİ DİSİPLİNLERARARASI ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU ve KARMA SERGİ

ICPRS 2. ULUSLARARASI PANDEMİLER VE KÜRESEL ETKİLERİ DİSİPLİNLERARARASI ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU ve KARMA SERGİICPRS 2. ULUSLARARASI PANDEMİLER VE KÜRESEL ETKİLERİ DİSİPLİNLERARARASI ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU ve KARMA SERGİ

Akademik Teşvik, Doçentlik, Atama ve Yükselme kriterlerine uygundur.
Türkiye'den katılım kotası % 45'tir. Alan esaslı oturum düzenlenecektir.


Önemli Tarihler


Son Özet Gönderme Tarihi : 7 Ocak 2023


Son Kayıt Tarihi : 8 Ocak 2023


Son Tam Metin Gönderme Tarihi : 15 Ocak 2023


Kongre Kitapları Yayın Tarihi : 15 Şubat 2023