Sillabus və fənn proqramlarında verilmiş tədris materialları ilə tələbələrin təmin olunması

Sorğu ADAU-nun keyfiyyət siyasətinə və "2021-2025-ci illər üzrə İnkişaf Strategiyası"na uyğun olaraq təhsilin keyfiyyətinə əsas maraqlı tərəflərdən biri kimi tələbələrin fikirlərinin öyrənilməsi məqsədi ilə Keyfiyyət Təminatı və Strateji İnkişaf şöbəsi tərəfdən təşkil edilmişdir. Sorğu sillabus və fənn proqramlarında verilmiş tədris materiallarının tələbələrə əlçatanlığını öyrənmək üçün keçirilir. Sorğu anonimdir və yalnız ADAU-nun daxili keyfiyyət təminatının monitorinqi məqsədləri üçün istifadə olunacaqdır.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRKoIxy-JEqfi4YZ6WPjme_srj3TIhxEj0yni4fLGZdUNUcyTkIyUzUzV1ZUT002MTFNNzc1VE9WRi4u