İMTAHANLARDA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN İŞTİRAK ETMƏYƏN TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

İMTAHANLARA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN GƏLMƏYƏN TƏLƏBƏLƏRƏ HƏMİN FƏNLƏRDƏN İMTAHAN VERMƏK ÜÇÜN 2022-Cİ İL İYUL 7-DƏN 12-DƏK BİR DƏFƏ ŞƏRAİT YARADILACAQDIR. TƏLƏBƏLƏR İMTAHANDA İŞTİRAK EDƏ BİLMƏMƏ SƏBƏBLƏRİNİ ƏKS ETDİRƏN SƏNƏDLƏRİ (HƏKİMDƏN ARAYIŞ, İDMAN VƏ BİLİK YARIŞLARINDA İŞTİRAKI TƏSDİQ EDƏN SƏNƏD VƏ S.) DEKANLIĞA TƏQDİM ETMƏLİDİRLƏR.

REKTORLUQ

İMTAHANLARDA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN İŞTİRAK ETMƏYƏN TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!