İnformasiya texnologiyaları və elektron qeydiyyat şöbəsi

Ünvan: İnzibati bina, 450, Ataturk prospekti, Gəncə şəhəri, AZ2000
Tel: +99422 256 03 85
e-mail: informasiya@adau.edu.az