Vladimir Bautin

Prof. Dr.

Rusiya Dövlət Aqrar Universitetinin professoru