REDAKSİYA -NƏŞRİYYAT ŞÖBƏSİ

Afiq MƏSİMOV
Şöbə müdiri

Əlaqə telefonu: (+99450) 719 24 15

E-mail: print@adau.edu.az

Redaksiya-nəşriyyat şöbəsi müxtəlif məqalələrin, dərs vəsaitlərinin, metodik vəsaitlərin və s. çap edilməsinə xidmət edir. Universitetdə keçirilən beynəlxalq və respublika miqyaslı elmi konfransların materiallarının, çoxlu sayda fənn proqramlarının, işçi vəsiqələrinin , tələbə biletlərinin, bukletlərin hazırlanması və s. bu şöbədə həyata keçirilir.