KADRLAR ŞÖBƏSİ

Əlaqə telefonu: (+99422) 266 67 81

E-mail: hr@adau.edu.az

Kadrlar şöbəsi Universitetin struktur bölməsi olaraq təhsil qanunveiriciliyinin tələblərinə uyğun kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi üzrə işləri həyata keçirir, şəxsi heyətin qeydiyyatını aparır, vətəndaşların işə qəbulu, işçilərin bir vəzifədən digərinə keçirilməsini və işdən azad olunması ilə bağlı sənədləşdirmə işlərini təşkil edir, əmək intizamının möhkəmləndirilməsində və əmək qanunvericiliyinə riayət edilməsində struktur bölmələrə kömək edir, işçilərin əmək məzuniyyəti cədvəlinin tərtibini və yerinə yetirilməsini təşkil edir və s.