Magistratura səviyyəsi proqramı

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bakalavriat səviyyəsinin proqramları (ixtisasları)

S/s

İxtisasın şifri

İxtisasın (proqramın) adı

Əyani

Qiyabi

Bölmə

Bölmə

Az

Rus

İng

Az

1

050402

Mühasibat uçotu və audit

x

 

 

x

2

050403

Maliyyə

x

 

 

x

3

050404

İqtisadiyyat

x

x

x

x

4

050407

Menecment (Alman proqramı)

x

 

 

 

5

050408

Marketinq

x

 

x

x

6

050409

Biznesin idarə edilməsi

x

x

 

 

7

050510

Ekologiya*

x

 

 

x

8

050612

 Maşın mühəndisliyi

x

 

 

 

9

050622

 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

x

 

 

 

10

050626

Elektrik mühəndisliyi

x

 

 

 

11

050628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

x

 

 

 

12

050632

 İnformasiya texnologiyaları

x

 

 

 

13

050637

 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi*

x

 

 

x

14

050642

 Qida məhsulları mühəndisliyi

x

 

 

 

15

050644

 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

x

x

 

 

16

050647

 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifıkasiya mühəndisliyi

x

 

 

 

17

050701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya*

x

 

x

x

18

050702

Aqronomluq*

x

x

x

x

19

050710

Bitki mühafizəsi*

x

 

 

 

20

050711

Bağçılıq və tərəvəzçilik*

x

 

 

 

21

050712

Şərabçılıq*

x

 

 

 

22

050703

Zootexniklik*

x

x

 

x

23

050704

Baytarlıq*

x

x

x

 

24

050705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

x

 

 

x

25

050706

 Aqromühəndislik*

x

x

 

x

26

050707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi*

x

 

 

 

27

050708

Meşəçilik*

x

 

 

 

28

050709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər*

x

 

 

 

29

050806

Əczaçılıq*

x

x