Magistratura səviyyəsi proqramı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Magistratura səviyyəsi üzrə

2019/2020-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu planı

Sıra №-si

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

İxtisaslaşma

Cəmi

Dövlət sifarişi və ödənişli

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manatla)

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

Digər (ingilis, türk) bölmə

əyani

əyani

əyani

əyani

1

2

3

4

5

6

7

 8

9

1

060321

Dizayn

Dizayn və texniki estetika

4

2

 

 

1800

Landşaft bağçılığı

2

 

2

060402

Mühasibat uçotu və audit

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

10

6

 

 

1800

Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

4

 

 

3

060403

Maliyyə

Vergi və vergiqoyma

5

3

 

 

1800

Sığorta işinin təşkili

2

 

 

4

060404

İqtisadiyyat

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

10

8

2

 

1800

5

060407

Menecment

Menecment (sahələr üzrə)

18

2

 

 

1800

Menecment (alman proqramı) MBA

16

 

 

6

060408

Marketinq

Marketinq (sahələr üzrə)

2

2

 

 

1800

7

060409

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

4

2

 

 

1800

Aqrobiznes

2

 

8

060510

Ekologiya

Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

4

4

 

 

1200

9

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

Elektrik təchizatı (aqrar sahədə)

2

2

 

 

1200

10

060612

Maşın mühəndisliyi (k/t maşınları üzrə)

Maşınqayırma texnologiyası

2

2

 

 

1200

11

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

2

2

 

 

1200

12

060626

Elektrik mühəndisliyi (aqrar sahə üzrə)

Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər

4

2

 

 

1200

Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

2

 

 

13

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İdarəetmədə informasiya sistemləri

8

4

 

 

1500

Tətbiqi proqram təminatı

4

 

 

14

060642

Qida məhsulları mühəndisliyi (k/t məhsulları üzrə)

Şərabcılıq və qıcqırma istehsalının texnologiyası

5

2

 

 

1500

Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

3

 

15

060644

İstehlak mallarının  ekspertizası və marketinqi

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

4

2

 

 

1500

Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi

2

 

 

16

060647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)

2

2

 

 

1200

17

060649

Ekologiya mühəndisliyi

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

4

2

 

 

1200

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

2

 

 

18

060701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Aqrokimya

6

2

 

 

1200

Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması

2

 

Torpaqşünaslıq

2

 

19

060702

Aqronomluq

Bitkilərin mühafizəsi

39

3

 

 

1200

İpəkçilik

2

 

Bitkilərin toxumçuluğu

2

 

Bitkilərin genetikası

3

 

Bitkilərin xəstəlikdən  və ziyanvericilərdən mühafizəsi

3

 

Aqrobiotexnologiya

2

2

Bitkilərin karantini

2

 

Bitkiçilik

2

 

Meyvəçilik

3

 

Tərəvəzçilik

2

 

Üzümçülük

2

 

Bitkilərin seleksiyası

3

 

Bitki anatomiyası və morfologiyası

2

 

Aqrogeobotanika

2

 

Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları

2

 

Ekoloji kənd təsərrüfatı

2

 

20

060703

Zootexniklik

Qoyunçuluq

6

2

 

 

1200

Quşçuluq

2

 

 

Maldarlıq

2

 

 

21

060704

Baytarlıq

Baytarlıq- sanitariya ekspertizası

18

4

 

 

1200

Epizootologiya və infeksion xəstəliklər

3

2

 

Parazitologiya və invazion xəstəliklər

3

 

 

Yoluxmayan daxili  xəstəliklər

2

 

 

Baytarlıq cərrahiyyəsi

2

 

 

Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

2

 

 

22

060705

Yer quruluşu, torpaq  və şəhər kadastrı

Yer quruluşu və torpaq  müfəttişliyi

10

5

 

 

1200

Torpaq kadastrı

5

 

 

23

060706

Aqromühəndislik

Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi

21

6

2

 

1200

Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar

3

 

 

Aqrar istehsalatın texniki təminatı

4

 

 

 Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

3

 

 

Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

3

 

 

24

060707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

Balıqçılıq

4

2

 

 

1200

Balıqçılıq təsərrüfatı işi

2

 

 

25

060708

Meşəçilik

Meşə quruluşu

4

2

 

 

1200

Meşə taksasiyası

2

 

26

060801

Əczaçılıq

Farmakoqnoziya

4

4

 

 

1200

27

060637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı