Aqronomluq fakültəsi

Tahirə Əliyeva

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında assistent

Mobil telefon:

İş tel : (022) 256-91-00

e-mail: memmedova.8787@mail.ru

Doğum tarixi:

03 oktyabr 1987-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Torpaqşünaslıq və aqrokimya ixtisasını, 2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin magistratura üzrə “Biologiya və k/t-nın əsasları ” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti:

2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər:

Bakalavrda – “Geologiya və mineralogiya”, “Ekoloji monitorinq” “Aqrokimyanın əsasları”

Tədqiqat sahəsi:

Gəncə-Qazax bölgəsində pambığın səmərəli becərilmə aqrotexnologiyasının işlənib hazırlanması.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar:

T.R.Məmmədova - Sumqayıt Dövlət Universitetində              Magistrantla­rın IX    Respublika elmi konfransı. 2009-cu il

T.R.Məmmədova - Müasir biologiya və kimyanın aktual problem­lə­ri,   Elmi Praktiki Kon­fransı, Bakı 2015-ci il

Məqalələr:

T.R.Məmmədova - Goranboy rayonunun Muzdurlar kəndində əsas torpaq tiplərində fosfor balan­sı­nın öyrənilməsi. Aspirantların, magistrantların və bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin “Müasir dövr də aqrar islahatlar: reallıqlar və problem” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktiki kofransın materialları. Gəncə 2009, səh. 90-91

T.R.Məmmədova – Bitkilərə stress amillərin təsiri. Gəncə 2011 ci il

T.R.Məmmədova – Pambıqaltı torpaqların əsas aqrokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2013-cü il

T.R.Məmmədova - Torpaqda fosfatların adsorbsiyası və potensial bu­fer­lik qabiliyyəti, Müasir bi­o­lo­giya və kimyanın aktual problem­lə­ri, Elmi Praktiki Konfrans 05-06 may 2015-ci il, I hissə