Aqronomluq fakültəsi

Səyyarə Süleymanova

Böyük laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,  “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya”   kafedrasının  böyük laborantı

Mob. Tel :

Doğum tarixi

1 sentaybr 1967- ci il

Təhsili

1989-1994 – Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstutunun indiki ( ADAU ) Aqronomluq fakültəsinin Aqronomluq ixtisası üzrə bakalavr

Əmək fəaliyyəti

1998- AKTA-da indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasının böyük  laborantı.