Aqronomluq fakültəsi

Rəsmiyyə Həsənova

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,  “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” kafedrasının  preparator

Mob. Tel :

Doğum tarixi

10 iyul 1966- ci il

Təhsili

Gəncə şəhəri 8 saylı orta məktəbi bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2000- hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”  kafedrasının preparator