Aqronomluq fakültəsi

Nərgiz Abbasova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

“Torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasının assistenti 

Mob.tel: 

İş tel: 2569100

e-mail:

Doğum tarixi

23.09.1985-ci il

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı

2003-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının aqrokimya və aqrotorpaqşunaslıq  ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişəm. 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universititinin aqrogeobotanika ixtisası üzrə magistr dərəcəsini almışam.     

Əmək fəaliyyəti

2015-ci ildən – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində

asisstent işləyirəm

Apardığı dərslər

Bakalavrda-“Torpaqşünaslıq Modul -1,2”

Magistraturada – Torpaq energetikası, Torpağın aqrokimyəvi xidmətinin təşkili prinsipi.

Elmi yeniliyi

Yoxdur

Mükafatları

Yoxdur

Tədqiqat sahəsi

Yoxdur

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri

Yoxdur

Dərsliklər:

Yoxdur

Dərs və metodik vəsaitlər:

Yoxdur

Məqalələr

“Ceyrançöl qış otlaqlarında bitkilərin formalaşmasında torpaq faktorları” Gəncə, ADAU, 2013-cü il, cild 9