Aqronomluq fakültəsi

Hicran Nəzərova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel: 

İş tel: 2569100

e-mail: H.Nazarova@adau.edu.az

Doğum tarixi

7 oktyabr 1954-cü il

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı

1976-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun aqronomluq fakültəsini bitirərək,alim aqronom ixtisasını almışam. 1992-ci ildə dissertasiya mövzusu götürmüşəm.Lakin  ailə vəziyyətimlə əlaqədar başa çatdırmaq imkanım olmayıb.

Əmək fəaliyyəti

1998-ci ildən hal-hazıradək “torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasında baş müəllim

1992-1998-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Torpaqşünaslıq” kafedrasında assistent

1989-1992-ci ildə    Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun    “Torpaqşünaslıq” kafedrasında baş laborant

1975-1989-cu ildə     Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun    “Torpaqşünaslıq” kafedrasında laborant 

1971-1975-ci ildə    Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun    baş binasında arxivarius    

 

       

 

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda-“Torpaqşünaslıq”, “Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi,keyfiyyət monitorinqi və ekoloji nəzarət .Modul-1,2”   “Melioativ torpaqşünaslıq”

Elmi yeniliyi

Yoxdur

Mükafatları

2010-cu il Azərbaycan Republikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Fəxri Fərmanı

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Tədris Təcrübə Təsərrüfatı Sahəsində  yayılmış torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi”

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar

2010 – cu il “Xırda və pərakəndə təsərrüfatçılıq şəraitində müxtəlif dərəcədə şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların yaxşılaşdırılması yolları” ADAU Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Gəncə

2011 – ci il “Boz- qəhvəyi torpaqların bioloji aktivliyi” Azərbaücan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin 3-cü Qurultayı, Bakı

2012-ci il “Suvarmanın torpağın sorlaşmasına təsiri”Beynəlalq  Elmi Konfrans, Bakı,Qəbələ

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Yoxdur

Dərs və metodik vəsaitlər:

Yoxdur

 

Məqalələr

“Aqroekoloji monitorinq və ekoloji ekspertiza”Tədris proqramı,  Gəncə  2010

“Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi” Tədris proqramı Gəncə  2010

“Torpaq biologiyası” Tədris proqramı, Gəncə 2010

“Dünya torpaqları” Tədris proqramı, Gəncə 2010

“Meliorativ torpaqşünaslıq”  Tədris proqramı, Gəncə 2015

“Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi,keyfiyyət monitorinqi və ekoloji nəzarət Modul-1,2 “ Tədris proqramı, Gəncə 2015

“Daşkəsən rayonu ərazisində eroziyanın qəhvəyi dağ-meşə torpaqlarının münbitlik göstəricilrinə təsiri” AMEA

Gəncə regional elmi mərkəzi”xəbərlər məcmuəsi” 2011, №3,səh. 74-77

“Şəmkir  rayonu ərazisində yayılan boz-qəhvəyi torpaqların  qranulometrik tərkibi və aqrokimyəvi göstəricilər” Gəncə,  ADAU, 2011, №2 səh,8-10

“Ceyrançöl ərazisinin qış otlaqlarında deqradasiyaya uğramış boz-qhvəyi torpaqların bərpası” Bakı, AMEA,Torpaqşünaslıq və aqrokimya cild 21 №3 səh,524-527