Aqronomluq fakültəsi

Hacıyeva Gülnarə

Assistent

Hacıyeva Gülnarə İbrahim qızı

Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrası

Email: meshedi75@mail.ru

Doğum tarixi: 01.06.1986

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:  2008-cı ildə AKTA-nın  (indiki ADAU) Aqronomluq ixtisasının bakalavr pilləsini, 2014-cü ildə ADAU-nun Aqrokimya və torpaqşünaslıq ixtisasının magistratura pilləsini, 2018-ci ildə  fəlsəfə doktoru üzrə qiyabi doktoranturanı bitirib.

Elmi dərəcəsi: magistr

2009-cu ildən Az.ETİİ-nin “Genetika və seleksiya” şöbəsində kiçik elmi işçi kimi fəaliyətə başlayıb. 2017-ci ildən öz ərizəsi ilə  Az.ETİİ-dan işdən azad olunaraq ADAU-nun Torpaqşunaslıq və aqrokimya kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistentidir.

Apardığı dərslər

Bakalavrda -- “Ümumi Torpaqşünaslıq”, “Torpağın aqrokimyəvi tədqiqat üsulları”,   “Torpaqşunaslığın əsasları”, “Aqrokimyəvi  tədqiqat üsulları”, “Aqrokimyanın əsasları”, Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və keyfiyyət monitorinqi”.

            Elmi yeniliyi

Gəncə-Qazax bölgəsində peyin zəminində mineral gübrələrin kələm bitkisi altında  səmərəliliyi (Gədəbəy rayonu timsalında) mövzusunda araşdırma.

 

Mükafatlar

 

Tədqiqat sahəsi

Gədəbəy rayonunun dağ qara torpaqlarının  yayıldığı fermer təsərrüfatı

 Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

ADAU-da Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişdir Gəncə 2014.