Aqronomluq fakültəsi

Elşad Babayev

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,  “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya”  kafedrasının  laborantı

Mob. Tel : 055-783-02-30

Doğum tarixi

1 may 1980- ci il

Təhsili

Gəncə şəhəri 8 saylı orta məktəbi bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2002- hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”  kafedrasının laborant.