Aqronomluq fakültəsi

Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının əməkdaşlarının apardığı elmi- tədqiqat işi

ADAU-nun Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının əməkdaşlarının apardığı elmi- tədqiqat işi Tədris Təcrübə Təsərrüfatında yayılmış torpaqların tədqiqinə həsr olunmuşdur. Ona görə də qida maddələrinin dinamikasını müəyyən etmək üçün hər il yaz və payız fəsillərində torpaq nümunələri götürülür. Azərbaycanda Torpaqşünaslıq elminin banisi H.B.Zərdabi 《Torpaq, su, və hava 》 adlı kitabının 164-cü səhifəsində yazırdı: 《Hər əkinçiyə vacibdir ki, öz torpaqğının xüsusiyyətini bilsin, bunu isə yalnız imtahan yəni analiz etməklə bilmək olar》.