Aqronomluq fakültəsi

Zümrüd Nəbiyeva

Operator

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bağçılıq kafedrasının operatoru

Mob.tel. 

İş tel. (022) 256 94 98

e-mail: rufet_770@mail.ru

Doğum tarixi

18 mart 1989-cu il

Təhsili

Orta

Əmək fəaliyyəti

2008-hazırda Azərbaycan Dövlət  Aqrar

Universitetinin Bağçılıq kafedrasının operatoru