Aqronomluq fakültəsi

Leyla Muradova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bağçılıq kafedrası assistent

 

Mob.tel.050 462 29 80

İş tel. (022) 266 94 98

e-mail:

 

Doğum tarixi

 

20 mart 1978-ci il

 

Təhsili

 

1995-1999 – AKTA aqronomluq fakültəsinin aqronom ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsi

2015- ADAU, meyvəçilik magistri

2017- ADAU doktorant 

 

Əmək fəaliyyəti

 

2013- Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Meyvə-tərəvəz və subtropik bitki ehtiyatları genefondunun yaradılması və becərmə texnologiyası laboratoriyasında kiçik elmi işçi

2013- Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının baş laborantı

2018 - Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Bağçılıq kafedrasının baş laborantı

2019-Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Bağçılıq kafedrasında assistent

 

Məqalələr

L.R.Muradova - “Декоративные формы граната для озеленения города Гянджи” ADAU- NUN ELMI ƏSƏRLƏRI, Gəncə -2015,s.68-70.

Мурадова Л.Р - Декоративные формы граната в озеленении” Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 85-летию со дня основания института, 1-3 июня, , Мичуринск- Bоронеж- 2016-Кварта, с.89-93.;

L.R.Muradova “Azərbaycanın qərb bölgəsində yayılmış heyva sort və formalarının çoxaldılması” ADAU- NUN ELMI ƏSƏRLƏRI, Gəncə -2018,s24-27.

Мурадова Л.Р. Исчезающие аборигенные сорта и формы айвы обыкновенной и пути их сохранения. İnternational Trends in Science and Technology RS Global June 2019, c.54-56