Aqronomluq fakültəsi

Dilarə Abbasova

böyük laborant