Aqronomluq fakültəsi

Zaur Məmmədov

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Mob.tel: 0554803510

Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: zaur_mamedov_@inbox.ru

Doğum tarixi

17 iyun 1971-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1994-cu ildə  Azərbaycan Dövlət kənd təsərrüfatı Akademiyasının Aqronomluq fakültəsinin əyani şöbəsini fərqlənmə diplomu bitirib. 2016 ci ildən hal hazıra qədər Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının doktorantıdır. “İntroduksiya olmuş buğda sortlarının Gəncə-Qazax bölgəsində mütərəqqi becərmə texnologiyasının müqayisəli öyrənilməsi ” adlı elmi iş aparır.

Əmək fəaliyyəti

2016-cı ildən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda- “Əkinçilik və əkinçilik sistemləri (modul 2)”, “Bitkiçilik məhsullarının istehsal texnologiyası: genetika,  seleksiya və toxumçuluq”, “əkinçilik”, “kənd təsərrüafatı məhsullarının istehsal texnologiyası”

Tədqiqat sahəsi

Gəncə-Qazax bölgəsində introduksiya olunmuş buğda sqrtlarının müasir becərmə texnologiyasınin müqayisəli öyrənilməsi.