Aqronomluq fakültəsi

Ramilə Qəhrəmanova

Assistent

Aqronomluq ixtisası üzrə magistr, assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistenti

Mob. tel: 

İş tel: 022 266 28 03

e-mail: qehremanova1977@mail.ru

Doğum tarixi

01 dekabr 1977-ci il

Təhsili

2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakultəsinin meyvə, tərəvəzçilik və üzümçülük  ixtisasının bakalavr dərəcəsi, 2015-ci ildə Aqronomluq  ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 

Əmək fəaliyyəti

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Torpaqqoruyucu əkinçilik”, “Bitkiçilik məhsullarının istehsalı texnologiyası”

Elmi yeniliyi

Soya-qarğıdalı və payızlıq buğda bitkilərindən ibarət növbəli əkin dövriyyəsində torpağın sıxlığının üzvü-bioloji üsullarla optimallaşdırılması tərəfimizdən ilk dəfə olaraq tədqiq edilmişdir.

Mükafatları

2014-cü ildə akad. H.Ə. Əliyev adına təqaüd

Tədqiqat sahəsi

Torpağın sıxlığının bioloji üsullarla optimallaşdırılmasının öyrənilməsi

Məqalələr

Torpağın bioloji aktivliyinin onun münbitliyinin yaxşılaşmasında rolu, ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2014.

Torpağın sıxlığının üzvü-bioloji yollarla optimallaşdırılması və növbəli əkinin rotasiyası ərzində torpaq becərmələrinin minimallaşdırılması, ADAU, Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı ili”  elan edilməsinə həsr olunmuş bakalavriat və magistrantların elmi-praktik konfransının tezisləri, Gəncə 2015.

Torpağın sıxlığının üzvü-bioloji yollarla optimallaşdırılması və növbəli əkinin rotasiyası ərzində torpaq becərmələrinin minimallaşdırılması, ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2015.