Aqronomluq fakültəsi

Rəmalə Orucova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

e-mail: orucova.r92@mail.ru

Doğum tarixi

02 sentyabr 1992-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2015-cu ildə  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirib. 2017-ci ildə həmin universitetin Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması  ixitsası üzrə magistratura pilləsini (fərqlənnmə diplomu) bitirib.2018 ci ildən Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının doktorantıdır. “Gəncə-Qazax maili düzənliyində boz-qəhvəyi torpaqların antropogen transformasiyası və optimallaşdırılma yolları(Samux rayon timsalında)” adlı elmi iş aparır.

Əmək fəaliyyəti

2017-2018–ci ilədək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Qiyabi təhsil şöbəsində Tyutor;

2018-ci ildən Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda- “Meşə bitkilərinin genetikası və seleksiyası”, “Genetika, seleksiya və toxumçuluq”, “Əkinçilik və əkinçilik sistemləri”;

 

Tədqiqat sahəsi

“Gəncə-Qazax maili düzənliyində boz-qəhvəyi torpaqların antropogen transformasiyası və optimallaşdırılma yolları(Samux rayon timsalında)

Məqalələr

Torpaq,bitki və qida elementərinin ekoetik problemləri ,Azərbaycan Aqrar elmi,2017

Samux rayonu torpaqlarının transformasiyasının istiqamətləri və ona təsir edən amillərin səviyyəsi.Çapda