Aqronomluq fakültəsi

Nuridə Əliyeva

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrara Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının laborantı.

Mob. tel: 

Iş tel: 022 266 28 03

Doğum tarixi

10 sentyabr 1968-ci il

Təhsili

1990-1996 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun aqronomluq fakultəsini bitirib. Alim aqronom

Əmək fəaliyyəti

1987- hal-hazıradək  Azərbaycan Dövlət Aqrara Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında işləyib.