Aqronomluq fakültəsi

Nizami Kazımov

Baş müəllim

Adres:   Gəncə şəhəri, Institut qəsəbəsi

Milliyəti: Azərbaycanlı

Ailə vəziyyəti: Ailəli, 3 övladı var

Telefone:  Mobil: (050) 289-32-06; (055) 484-07-95

Email:      nizami.kazimov@azaqro.com

                knizami70@gmail.com

Təvəllüdü:  

Aprel 23, 1973,

Əmək tarixçəsi:     

“Azaqro” MMC -Synergy şirkətlər qrupu 

Vəzifə:   Baş aqronom      Şəmkir rayonu

Avqust 2012-dən bu günə kimi

 • Holland və İsrail texnologiyaları ilə  əkinlərinin torpaqsız şəraitdə becərilməsi
 • Sənaye tipli istixana kompleksində yeni tam şəkildə avtomatlaşdırılmış damla sulama sisteminn və iqlimləndirmə sistemlərinin proqram təminatçısı vasitəsi ilə idarə olunması
 • Texniki heyyətin gündəlik təlimləndirilməsi və idarə olunması
 • Bitki fiziologiyası-Mikroiqlimin istixanada kompyuter vasitəsi ilə tənzimlənməsi-Gübrələmə-Ziyanverici və xəstəliklərlə mübarizə
 • Layihədə iştirakı olan şirkətlərlə qarşılıqlı hesabat şəklində koordinasiya fəaliyyətləri
 • Aylıq hesabatların, gübrə normalarının və fəaliyyət planlarının hazırlanması

  Aqro-İnformasiya Mərkəzi – İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyi

  Kənd Təssərrüfati İnkişafi layihəsi   Ağcabədi-Beylaqan rayonları

Vazifə: Milli layihə direktoru          Sentyabr 2010-Dekabr 2010

 • Donorun tələbləri  və layihənin təsviri əsasında planlaşdırma, iş planın hazırlanması, büdcəyə nəzarət və işçi heyyətin idarə olunmasl ( donorlar İsveçrənin HEKS-EPER və SDC alyansı)
 • Yerli ərazi-inzibati qurumlar və rayon İcra Hakimiyyətləri ilə koordinasiyalı şəraitdə işlərin təşkili, digər maraqlı tərəfdaşlarla , icma qurluşları və bələdiyyələrlə iş birliyi şaraitində layihənin məqsədlərinə nəzərdə tutulmuş vaxt çərçivəsinda həyata keçirmək
 •  Görülən işlərin mütəmadi şəkildə monitoringi və hesabatların hazırlanmasl
 • İşçi heyyətin komanda şəklində  fəaliyyət göstərməsini təmin etmək, və hər bir işçinin layihəyə maksimum adaptasiya olunmasına çalışmaq
 • Vaxtlı- vaxtında aylıq və illik hesabatların layihə kriteriyalarına uyğun hazırlanması və donorlara göndərilmasini təmin etmək
 •  Aqro-İnformasiya təşkilatının idarəetmə heyyəti və Donor təşkilatının nümayəndəsi ilə layihə fəaliyyətlərinin düzgün icra olunmasını təmin etmək
 •  Layihəyə maraq göstərən tərəflərin koordinasiya çəbəkəsinin yaradılması və onlara lazımi məlumatların və təcrübələrin ötürülməsi
 • Aqro-İnformasiya Mərkəzinin maliyyə və Administrativ bölməsinin köməyi ilə layihənin büdcəsinin  və cari xərclərin idarə olunması
 •  AİM-in prosedurlarına uyğun olaraq aylıq maliyyə hesabatlarının hazırlanması və maliyyə rəhbərinə göndərilməsi

“BRF-SERACOLD” TURKİYƏ-AZƏRBAYCAN BİRGƏ “SOYUDUCU ANBARLAR VƏ SƏNAYƏ TİPLİ İSTİXANALARIN İNŞASI ŞİRKƏTİ

 VƏZİFƏ: DİZAYN VƏ QURAŞDIRMA MENECERİ                                                               

May 2008- Noyabr 2009

 • Müştərilərin tələblərini müəyyənləşdirmək və layihələrin səmərəliliyini hesablamaq
 • Mühəndislik nöqteyi-nəzərdən layihələrin smeta dəyərinin və icra müddətinin hesablanması
 • Ətraf mühit və enerji saxlamları problemlərini nəzərə alaraq, investisiya və istismar xərclərinin aralarında balansın qiymətləndirilməsi        

DÜNYA BANGI və “ELAT” AQROBİZNES MƏSLƏHƏT MƏRKƏZİ

MUĞAN-SALYAN ZONAS-K/T VƏ İNFRASTRUKTURUN İNKİŞAFI LAYİHƏSİ

VƏZİFƏ: MUĞAN-SALYAN ZONASI ÜZRƏ İCRAÇI DİREKTOR

Noyabr 2005-Dekabr 2007          Vəzifə borcu:

 •  Layihə hesabatlarını donor təşkilatın tələbləri əsasında hazırlamaq   
 •  Bütün maliyyə sənədlərinin yüksək standartlara uyğun hazırlanması, və layihə sənədlərinin hərtərəfli və səliqəli hazırlanmasını təmin etmək
 • Mütəmadi olaraq donorların və digər qonaqların səfəri zamanı layihənin təqdimatını təmin etmək
 •  Cari idarəetmə toplantılarının planlaşdırılması Layihənin bütün komponentlərinin lazımi idarəetmə və vaxt kriyeriyaları baxımından  idarə olunması
 •  Layihənin bütün xərclərinin diqqətlə idarə olunmasını təmin etmək,müəyyən büdcə xərclərini maddələrə uyğun qaydada sərf etmək.
 •  Layihəyə cəlb olunmuş bütün yerli mütəxəssislərə rəhbərlik etmək
 • Bütün layihə hesabatlarının, məlumatların , diaqramların, ödəniş sənədlərinin və cari hesabatların sənədləşdirilməsi.
 • və keçirilməsi və işçilərin vəzifə borclarının yerinə yetirilməsi fəaliyyətlərini təmin etmək

BEYNƏLXALQ XİLASETMƏ KOMİTƏSİ (ABŞ),   Kurdamir rayonu KƏND YERLƏRİNİN İNKİŞAFI LAYİHƏSİ

VƏZİFƏ: LAYİHƏ MENECERİ                                                        

Oktyabr 2004- Noyabr 2005                  

 Vəzifə öhdəlikləri:

 • Layihənin bütün komponentlərinin lazımi idarəetmə və vaxt kriyeriyaları baxımından  idarə olunması
 •  Layihənin bütün xərclərinin diqqətlə idarə olunmasını təmin etmək,müəyyən büdcə xərclərini maddələrə uyğun qaydada sərf etmək.
 •  Layihəyə cəlb olunmuş bütün yerli mütəxəssislərə rəhbərlik etmək
 • Bütün layihə hesabatlarının, məlumatların , diaqramların, ödəniş sənədlərinin və cari hesabatların sənədləşdirilməsi.
 •  Layihə hesabatlarını donor təşkilatın tələbləri əsasında hazırlamaq
 •  Bütün maliyyə sənədlərinin yüksək standartlara uyğun hazırlanması, və layihə sənədlərinin hərtərəfli və səliqəli hazırlanmasını təmin etmək
 •  Mütəmadi olaraq donorların və digər qonaqların səfəri zamanı layihənin təqdimatını təmin etmək

 BEYNƏLXALQ XİLASETMƏ KOMİTƏSİ (ABŞ), Kurdamir

İCMA İNKİŞAFI PROQRAMI

VƏZİFƏ: KƏND TƏSƏRRÜFATI/ İQTİSADİ İNKİŞAF MÜTƏXƏSSİSİ/DƏSTƏ RƏHBƏRİ                                                                                                                     

Avqust 2003- Oktyabr 2004                   

Xüsusi vəzifələr və məsuliyyətlər:

 •  Yoxlama səfərlərində iştirak etmək və cari qiymətləndirmə fəaliyyətlərini təmin etmək,
 • İcmalarda iqtisadi-inkişaf sub-komitələrin yaradılması və təlimləndirilməsi
 •  İcma qruplarına layihələrin yazılması, dizayn edilməsi və iş qrafiklərinin hazırlanması
 •  Kəndlərdə kiçik aqro-emal müəssisələrinin yaradılması
 •  Hədəf icmalarda marketing təcrübələrini və təlimlərini yaymaq
 •  İcma qruplarına biznes inkişafı təlimlərini təmin etmək
 •  İcmalarda iqtisadi inkişaf planlarıının tətbiqi istiqamətində məsləhət xidməti göstərmək
 •  Yerli humanitar təşklatlarla sıx əməkdaşlığı təmin etmək
 • Həftəlik iş planlarının və hesabatların hazırlanması

BEYNƏLXALQ XİLASETMƏ KOMİTƏSİ (ABŞ)                                     

VƏZİFƏ:KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜTƏXƏSSİSİ /DƏSTƏ RƏHBƏRİ

Vəzifə öhdəlikləri:                                                                                   Mart 2001- Avqust 2003

 • Bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində texniki biliklərin verilməsi
 • İcma Kənd Təsərrüfatı məsləhətçilərinə təlimlərin verilməsi
 •  İcma əsaslı yanaşma metodikası ilə jənd yerlərindəki ehtiyacların araşdırılması
 • Yerli ərazi icra orqanları və partnyor təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərmək
 • Dəstə daxilində heyyət üzvlərinin işkuzar şəraitdə çalışmalarını təmin etmək
 • Layihə və idarəetmə aspektləri çərçivəsində layihə meneceri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində çalışmaq
 •  Həftəlik və aylıq yoxlamalar

Rəylər: Keith Polo / Kənd Təsərrüfatı Koordinatoru

E-mail: keithpolo@yahoo.com

Devlət Xəritəçəkmə və Torpaq Komitəsi 1999-ci il  Bakı şəhəri

Vəzifə: Özəlləşdirmə mütəxəssisi

ENIGMA Birgə (İtaliya-Azərbaycan) 1997 -1998

Vəzifə: Bölgə direktoru, Bakı nümayəndəliyi

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Şirkət tərəfindən tapşırılan bütün kommersiya fəaliyyətlərinin aparılması
 • İdxal və ixrac əməliyyatlarının aparılması, gömrük fəaliyyətləri
 • Heyyətin və ofisin idarə olunması

Azərbayca Elmlər Akademiyasl/genetika şöbəsi

 • Kiçik elmi işçi

Təhsil:           1990 -1995, Azərbaycan Kənd təsərrüfatı Akademiyası

Fakultə: Aqronomluq

Dillər: Azərbaycan, Rus və İngilis dilləri

Elmi dərəcəsi: Aqrar Elmlər üzrə FƏLSƏFƏ DOKTORU

 

Kurslar:        Kompyuter proqramları müvafiq sertifikatlarla təltif edilmişdir

 • Sentyabr 08-10, 2002 - CPA and ICBD təlimləri;
 • Noyabr 7-21, 2002 – Birləşmiş Ştatlar Kənd təsərrüfatı departamenti – Cocran Fellowship Program –

k/T NAZİRLİYİ Vaşinqton şəhəri Kolumbiya dairəsi –Amerika Birləşmiş Ştatları

 • Oktyabr – Noyabr, 2000 – “ISAR-Azerbaijan” Fundamental NGO Təlimləri
 • Noyabr 11-20, 2002 – Nyu Meksika Devlət Universiteti – Mülki və Geologiya bölməsi- Amerika Birləşmiş Ştatları-Nyu meksika ştatı Las Kruzes şəhəri

 

Suvarma sistemlərinin idarə olunması mərkəzi- Texas ştatı-El Paso şəhəri

 • Yanvar16 – Fevral 08, 2005        MASHAV Programı,          Kibbuts Shvaim, Israil

                                               Kənd Təsərrüfatı və Xarici İşlər Nazirliyi-Tel-aviv

Təlimlərin mövzusu: İstixanalarda tərəvəzlərin yetişdirilməsi

 • May13-31, 2002 - Village EARTH təlimləri
 • Milli İcma Konfransı – 17-18 Yanvar 2007, Saatli

·May 21-İyun 13-World affairs Council (USAID) – İctimai marketing və reklam xidməti

Luisvil,  Kentuki ştatı -ABŞ